Ångbåtskajen öppnar under våren

Arbetet med att skredsäkra Ångbåtskajen, längs Bäveåns norra sida, går framåt. Dykare har nu påbörjat rivningen av den spont som skyddat vattnet under tiden grävarbetet pågått. Nästa steg blir att bygga en strandpromenad och snygga till den nya parken.

Dykare vid Ångbåtskajen.

Just nu är dykare på plats och skär sponten under vatten samtidigt som krönbalken kapas från en pråm.

För att skredsäkra området, mellan Västerbron och Bohusläns museum, har själva kajkonstruktionen tagits bort och marken grävts ur. Den nya parken släntar nu av ned till Bäveåns vatten.

- Vi hoppas att parken blir en ny spännande mötesplats längs med Bäveåns vatten eftersom vi planerar för någon forma av brygga längs med Ångbåtskajen, säger Christine Gunnarsson som är en av projektledarna.

Lösningen som beräknas vara klar under våren 2020 är inte ett permanent översvämningsskydd utan en akut skredsäkring för att allmänheten att ska kunna få tillgång till området.

Läs tidigare nyhet

Dykare
Pråm