Goda resultat vid kontroll av butiker med chark

I november kontrollerades nio butiker med fisk- och delikatesshantering av kommunens livsmedelsinspektörer. Syftet var att säkerställa att det inte fanns förekomst av bakterien listeria. Samtliga butiker fick godkänt vid provtagningen.

Nio butiker med hantering av fisk och delikatesser fick godkända resultat vid kontrollen.

Provtagningen gjordes i golvbrunnar i lokaler där maten hanteras. Proverna lämnades in till laboratorium för analys, och resultatet visade att det inte fanns någon förekomst av listeria.

- Vi har förmedlat information om listeria och höjt kunskapen om riskerna med denna bakterie hos de nio företagen. De har varit positiva till denna kontroll och i vissa fall gjort justeringar i sina rutiner, säger Anders Nilsson, livsmedelsinspektör.

Listeria är en bakterie som kan orsaka allvarlig sjukdom hos personer med nedsatt immunförsvar, äldre och gravida. Den kan finnas i produkter med lång hållbarhet som förvaras i kyla, exempelvis kallrökt och gravad lax, dessertostar och smörgåspålägg.

- Det är inte en särskilt vanlig bakterie i livsmedel om man jämför med andra. Men om man tillhör en av riskgrupperna och drabbas av listeria så är riskerna stora. Det är en av anledningarna till att vi genomförde denna kontroll, säger Johanna Ronnede, livsmedelsinspektör.

Läs hela rapporten Pdf, 520.8 kB.

Livsmedelsverkets information om listeria