Elever från Uddevalla kan påverka EU:s klimatpolitik

I mars får tre elever från Uddevalla gymnasieskola Agneberg resa till Bryssel för att träffa andra ungdomar från Europa. Tillsammans ska ungdomarna ta fram förslag till hur klimatkrisen ska lösas. Eleverna från Uddevalla är de enda representanterna från Sverige.

Gymnasieeleverna Emil Hallqvist, Jenna Wikblad och Elin Borg ska delta i en miljökonferens i Bryssel i mars.

Under två dagar, 19-20 mars, kommer eleverna att få delta i miljökonferensen Your Europe, your say (YEYS 2020), tillsammans med ungdomar från EU:s 28 medlemsländer och 5 samarbetsländer. De ska delta i ett rollspel och tillsammans ta fram idéer om hur man kan göra för att nå EU:s klimatmål. Ett av målen är att Europa ska halvera klimatutsläppen till år 2030.

Ungdomarnas rekommendationer från rollspelet ska överlämnas till internationella beslutsfattare på miljöområdet och kommer att diskuteras vid konferenser runt om i Europa under året.

De tre eleverna som deltar från Uddevalla läser samhällsvetenskapliga programmet med internationell inriktning och har ett stort engagemang för miljö.

- Klimatet är en oerhört viktig fråga. Vi ungdomar är framtiden och mycket hänger på oss för att kunna göra förändringar. Det ska bli jättekul att träffa andra ungdomar med samma intresse och mål, säger Jenna Wikblad, en av eleverna som ska åka.

Miljökonferensen ordnas på uppdrag av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Konferensen kommer att genomföras som ett simulerat klimattoppmöte liknande FN:s klimattoppmöte som hölls i Madrid förra året. På måndag 3 februari kommer en ledamot från kommittén, Bo Jansson, till klassen på Agneberg för att förbereda eleverna om vad som väntar under miljökonferensen i Bryssel.

- Klimatkrisen är den största frågan just nu hos många ungdomar. Det här är en unik chans för oss att få träffa personer som har inflytande över politiken i EU, säger eleven Elin Borg.

Hela klassen kommer också att vara med i ett förberedande rollspel med Europa Direkt Fyrbodal den 18 mars.

- Om vi vill fortsätta ha liv på jorden måste vi ta tag i detta nu. Jag tror det behövs en generationsväxling bland makthavare och politiker för att få till en verklig förändring, säger Emil Hallqvist, elev.

Mer information om Your Europe Your Say

Hela klassen som läser andra året på samhällsvetenskapliga programmet med internationell inriktning kommer att vara delaktig i förberedelserna inför konferensen i Bryssel.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00