Kommunens service får bra resultat

Det har blivit allt lättare att få kontakt med kommunen för att få hjälp med enklare ärenden. En färsk mätning visar att Uddevalla stadigt har förbättrat service och bemötande via telefon och e-post jämfört med tidigare mätningar.

Det har blivit allt lättare att få kontakt med kommunen och hjälp med enklare ärenden.

Kommunen genomför kontinuerliga mätningar för att se hur servicen till kommuninvånarna fungerar. Jämfört med tidigare års mätningar av kommunens service per telefon och e-post är resultaten de bästa hittills.

Den allra första kontakten med kommunen sker oftast via kontaktcenter, som etablerades under 2017. Här kan du direkt få svar på en fråga eller få hjälp med enklare ärenden. Sedan starten av kontaktcenter visar servicemätningarna en stadig förbättring.

Tre av måtten i servicemätningen ingår i den nationella kvalitetsmätningen KKiK, Kommunernas kvalitet i korthet, som presenteras av Sveriges kommuner och regioner. De tre måtten är gott bemötande (88 procent upplever gott bemötande), tillgänglighet i telefon (73 procent av telefonsamtalen fick kontakt med handläggare inom 60 sekunder) samt svarstid för e-post (99 procent av frågorna via e-post fick svar inom ett dygn). Totalt sett har Uddevalla mycket bra resultat av servicemåtten i jämförelse med övriga 260 kommuner som ingår i KKiK.

På Sveriges kommuner och regioners hemsida kan du läsa mer om KKiK