Vill du ta initiativ för minskad klimatpåverkan?

Har du en idé om en åtgärd för att minska klimatpåverkan? Från den 10 februari kan företag och större organisationer ansöka om bidrag från Klimatklivet. Privatpersoner kan istället söka bidrag redan nu från investeringsstödet Ladda bilen.

Har du frågor kring bidrag från Klimatklivet eller Ladda bilen? Prata med energi- och klimatrådgivarna Jenny Olsson, Roger Stenström, Eva Ginstrup eller Pål Kindblom.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Stödet går till de åtgärder som har störst klimatnytta, och bland annat delas medel ut till publika laddstationer för elbilar, energikonvertering, biogasmackar, inköp av fossilfria fordon och mycket annat. Bidrag från

Klimatklivet kan sökas av företag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser, kommuner och kommunala bolag, regioner och landsting. Den första ansökningsomgången i år är öppen 10 februari-10 mars, och nästa ansökningsperiod öppnar 5 maj.

Är du intresserad av att sätta upp laddpunkt för elbil hemma? Då finns möjlighet att söka bidrag till detta via investeringsstödet Ladda bilen. Bidraget går att ansöka om redan nu, och maximalt stöd är 10 000 kronor per fastighet.

- Privatpersoner kan söka bidrag till en laddpunkt hemma, det är en ganska enkel ansökan där vi kan vägleda dig rätt. Vi kan också ge råd och hänvisa vidare till expertis på området om något företag, förening eller annan verksamhet vill söka bidrag via Klimatklivet, säger Jenny Olsson, energi- och klimatrådgivare.

Via Ladda bilen kan även företag, organisationer, bostadsrättsföreningar, stiftelser och samfälligheter söka bidrag till installation av ickepublika laddstationer.

Mer information om

Klimatklivet

Ladda bilen

Har du frågor?

Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare via e-post energiradgivning@uddevalla.se, eller telefon 0522-69 60 00.