Träd flyttas och får fortsatt liv

I förra veckan grävdes två rönnar upp som har stått i refugen på Lagerbergsgatan. Träden har fått fortsatt liv och har återplanterats på Strömstadsvägen.

De två rönnarna på Lagerbergsgatan har grävts upp och återplanterats på Strömstadsvägen.

- Generellt vill vi inte ta ned träd, utan vi flyttar och återplanterar dem gärna om det är möjligt. Fördelen med de här träden var att de inte var så stora, vilket underlättade flytten av dem och till en rimlig kostnad, säger Stefan Björling, centrumsamordnare.

De två rönnarna på Lagerbergsgatan kommer att ersättas med nyplantering av fem pelarlönnar i en allé. I samma område, vid Anton Niklas Sundbergs plats, var det inte möjligt att spara de fem träd som tidigare växte på platsen, på grund av att marken var förorenad och krävde sanering. Men de fem träden kommer att ersättas med fem nya träd – bland annat kaukasisk vingnöt, sibiriskt korkträd och rysk lönn.

- Om vi tvingas ta ned träd för att de exempelvis bär på någon sjukdom, så är ambitionen att i första hand ersätta dem med nya träd på samma plats. Ett exempel på träd vi tagit ned på grund av sjukdom är de almar som drabbats av almsjuka, säger Sofia Stengavel, kommunekolog.

Om en allé tas ned måste den alltid ersättas med en ny trädallé, enligt krav från länsstyrelsen.

Några exempel på nyplantering av träd i Uddevalla

  • Södra Drottninggatan: 28 träd nedtagna på grund av almsjuka, 28 nya träd planterade
  • Kungstorget och Hasselbacken: 12 träd nedtagna, 21 nya träd planterade
  • Kungsgatan: 11 träd nedtagna, ersätts av årstidsplanteringar i stora urnor
  • Södra kajen: 1 träd nedtaget, 1 träd flyttat, 7 nya träd planterade
  • Göteborgsvägen: 85 träd nedtagna, 100 nya träd planterade
  • Gustaf Thordéns plats: 3 träd nedtagna (på grund av ålder), 3 nya träd ska planteras
  • Norra Drottninggatan: 5 träd ska tas ned (på grund av sjukdom), 5 nya träd ska planteras

Läs även

Dags att snygga till Norra Drottninggatan

Välkommen till Anton Niklas Sundbergs plats i centrum