Så får skolorna fler pojkar att lyckas

Det går att förändra en antipluggkultur bland pojkar. Det menar forskaren Fredrik Zimmerman som föreläste för 500 fritidspedagoger, lärare och elevhälsopersonal i grundskolan förra veckan. Föreläsningen är en del av det pågående utvecklingsarbetet kring trygghet och studiero i Uddevallas skolor.

Fredrik Zimmerman föreläste i Uddevalla förra veckan.

Fredrik Zimmerman är lektor i barn- och ungdoms­vetenskap vid förskol­lärar- och lärarutbildningen på Högskolan i Borås och aktuell med boken Pojkar i skolan: vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan. Han har under några månader följt två klasser i nionde årskurs i en skola som skapat en kultur som har de normer och strukturer som gör det möjligt för både pojkar och flickor att lyckas i skolan.

Föreläsningen tog avstamp i de klyftor som finns när det gäller flickors och pojkars betygspoäng idag och hur allvarliga konsekvenserna kan bli för de pojkar som inte lyckas i skolan. Dessa pojkar hamnar lätt i utanförskap och risken ökar att de varken får arbete eller partner. Psykisk ohälsa i den här gruppen är omfattande.

Fredrik Zimmerman menar dock att det går att bryta en destruktiv skolkultur som kan leda till dåliga resultat för pojkar i både skola och yrkesliv. Det som enligt Zimmermans studie utmärker en skola som lyckats skapa en framgångsrik pluggkultur är:

  • personal som ständigt rör sig bland eleverna gör det svårt för fel skolkulturer att etablera sig, förhindrar mobbning
  • nolltolerans mot skojretning och -bråk
  • stort fokus på studieteknik, att lära sig att ansträngningar ger resultat
  • tydliga uppgifter, förklara begrepp
  • kontrollfunktioner som exempelvis täta avstämningar, gärna enskilt med eleven

- De här insatserna hjälper pojkarna att utveckla sitt ansvarstagande och motverkar antipluggkulturer, vilket ger en bättre skola för alla. Vi vuxna måste hjälpa pojkarna att bredda och utveckla sina förmågor för att inte behöva fastna i en väldigt snäv och destruktiv maskulin könsroll som många kan må dåligt av, säger Fredrik Zimmerman.

I Uddevalla pågår sedan cirka två år ett utvecklingsarbete på fritidshemmen kring genus, jämlikhet och våldsprevention med målet att främja trygghet och studiero. Martin Svärd och Karin Olsson, rektorer för Dalabergsskolan respektive Bokenäs skola, är två av nyckelpersonerna i fritidshemmens utvecklingsarbete och de var glada över att kunna bjuda in en forskare vars resultat de kommit i kontakt med under arbetets gång.

- Föreläsningen och de verktyg vi fått av Fredrik Zimmerman idag passar väldigt väl tillsammans med de kunskaper som fritidspedagogerna redan har. Vi vet att även många lärare reflekterar över och arbetar med de här frågorna, säger de.

Föreläsningen genomfördes med medel från Hälsopolitiska rådet.

För mer information, kontakta gärna:

Charlotta Olsson
charlotta.olsson@uddevalla.se
Skolutvecklare grundskolan

Unni Norén
unni.noren@uddevalla.se
Drogförebyggande samordnare

Läs mer om jämställdhetsarbetet på fritidshemmen