Fontäner renoveras under våren

Nu har arbetet startat med att ta bort den trasiga fontänen i Folkets park, där en ny och liknande fontän ska byggas upp från grunden. Även i Sörkälleparken ska fontänen renoveras under våren. Arbetena beräknas vara klara i början av juni.

Nu har arbetet startat med ombyggnation av fontänen vid Söderplan (Folkets park).

I Folkets park, även kallat Söderplan, ska fontänens bassängbotten rivas upp eftersom den läcker vatten. En ny bassäng kommer att gjutas, nytt avlopp ska ordnas och en del av planteringen kring fontänen kommer att göras om.

- På 1960-talet fanns ett vattenspel i denna fontän och vi vill installera ett liknande. Vi ska även ordna belysning och sätta marksten på de gångvägar som leder till fontänen. Det kommer att bli riktigt fint, säger Anders Löfström, projektledare samhällsbyggnad.

I området ska även en fast julgransfot installeras i marken så att det blir möjligt att placera ut en julgran intill fontänen.

Under våren renoveras även fontänen i Sörkälleparken. Där ska bassängbotten få ett nytt betonglager som ytskikt, avloppet ska grävas om och ett nytt fundament ska göras för skulpturen ”Vadande flicka”.

Mer information om

Söderplan

Sörkälleparken

Sörkälleparkens fontän ska också renoveras under våren.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00