Tidplan för ny simhall på Rimnersområdet i Uddevalla

Just nu pågår upphandling av en totalentreprenad för bygget av ny simhall i Uddevalla. Parallellt startar kommunen också upp en översyn av hela Rimnersområdets framtida utveckling för ett samlat sport- och idrottscentrum.

Rimnersområdet i Uddevalla.

Simhallen vid Rimnersvallen ska vara en anläggning för motion, träning och tävling med SM-standard. Anläggningen ska innehålla 50 meters bassäng med 8-10 banor, hoppbassäng, barnbassäng och bassäng för simundervisning som också är lämplig för uppvärmning vid tävling.

Investeringens maxbelopp är som tidigare beslutat 464 miljoner kronor. Nytt är att byggnationen ska vara en totalentreprenad genom samverkansformen partnering.

- Fördelen med partnering är att vi får med oss all expertis som behövs i projektet från början till slut. Vi kommer också att ha inflytande i byggnationens alla faser gällande kravställning, handlingar, tidplan och ekonomisk redovisning, säger kommundirektör Peter Larsson.

Tidplan

Anbud ska vara inne till kommunen 4 mars. Tilldelning av entreprenör beräknas vara klart i början av april.

När avtalet med entreprenör är klart så upphandlar de konsulter för att starta upp projekteringsarbetet i samverkan med kommunen. Projekteringen förväntas vara i full gång hösten 2020.

Förhoppningen är att byggnationen startar hösten 2021, pågår under 2022 och 2023. Med målet att ta anläggningen i drift sommaren 2024.

Påverkande faktorer

Dagens råvattenledning ligger i vägen för byggnationen. Flytt är beställd och Västvatten påbörjar arbetet under våren 2020 och beräknas vara klart före sommaren 2021.

Utformning av byggnation påverkas av om högspänningsledningen, som går över området, kan grävas ned och eventuellt flyttas. Undersökning av möjligheter pågår.

Översyn av Rimnersområdet

Parallellt med planering av ny simhall påbörjas också en översyn av hela Rimnersområdet.
Det innebär att titta närmare på olika behov för framtida utveckling till ett samlat sport-och idrottscentrum. Frågor som exempelvis infrastruktur, tillgänglighet, kollektivtrafik samt stråk och mötesplatser inom området kommer också hanteras, liksom ersättningar för de fotbollsplaner som måste flyttas inför byggnationen av den nya simhallen.

Läs mer under byggprojekt