Se kommunfullmäktige från 12 februari

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. Ny renhållningstaxa fastställdes att gälla från 1 april 2020.

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder

Se kommunfullmäktige från 12 februari »

Här är en del ärenden som kommer att tas upp:

 • Information om 2020 års revisionsplan
 • Medborgarförslag om parkering på Skogslyckan, ändring av grunder för uttagande av avgift för parkering
 • Medborgarförslag om toalett till Skeppsvikens badplats
 • Försäljning av fastigheten Sörvik 1:36
 • Ändring av beräkning av friköpspris för tomträtter med småhus
 • Antagande av arrendetaxa
 • Revidering av renhållningstaxa 2020
 • Revidering av taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel
 • Reinvesteringar 2020 avseende planerat underhåll av gator, vägar och allmän platsmark
 • Förlängning av tidplan avseende kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla
 • Ändring av färdigställandetiden för Kungsgatan etapp 3
 • Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare
 • Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2020

Se kallelsen Pdf, 18 MB. »

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webbsändning. Nästa kommunfullmäktige är den 11 mars på Bohusläns museum.