Nu är Söndagsvägens förskola invigd

Söndagsvägens förskola är en helt nybyggd förskola som ligger på Kurveröd i Uddevalla. På tisdagen var det festlig invigning av förskolan med bandklippning, rundvandring och fika.

Roger Ekeroos invigningstalade och barnen fick klippa bandet.

I januari började de första barnen på förskolan, som har plats för sammanlagt 120 barn. Just nu går 32 barn på förskolan och nya barn introduceras varje vecka. Några av barnen deltog vid invigningen och fick hjälpa till att klippa bandet tillsammans med personal från förskolan.

- Idag ska vi inviga er nya fina förskola. Vi kommer att bygga fler förskolor och även skolor framöver, sa Roger Ekeroos, barn och utbildningsnämndens ordförande, vid sitt invigningstal.

Förskolan har tre entréer för barnen i åldrarna 1-2 år, 3-4 år och 5-6 år. Barnens hemvister har byggts upp med fokus på trygghet och arbetsro, där barnen ska få uppleva, utforska och känna glädje tillsammans med pedagogerna. Inne i förskolan finns bland annat tillagningskök med stort fönster mot restaurangdelen för de äldre barnen, stor ateljé, magiskt rum, vilorum, ljusa fina skötrum med höj- och sänkbara skötbord, och toaletter. Förskolan har också solceller på taket, golvvärme i alla utrymmen och en kreativ utegård.

Söndagsvägens förskola kommer tydligt att arbeta utifrån läroplanens olika delar i sex olika temagrupper. Därför finns det både inomhus och utomhus olika utrymmen där man fokuserar på matematik och teknik, språk, värdegrund, hälsa och rörelse, natur, odling och återvinning samt estetik. Måltidspedagogik kommer också att genomsyra arbetet på förskolan.

- Det känns jättebra att förskolan är igång nu, vi har otroligt engagerad personal och vi har roligt tillsammans med barnen, säger Monica Thorén, rektor för Söndagsvägens förskola.

Utegården angränsar till grönområden på Kurveröd och det är inte långt till närmaste skog. Utomhus finns bland annat en odlingsdel, utekök, vattenlek, balansredskap och en kulle med tunnel igenom och rutschbana ovanpå. Där finns också fyra olika bodar och två lådor som innehåller material som anknyter till läroplanens olika delar.

Vill du söka plats för ditt barn på Söndagsvägens förskola?

Mer information om Söndagsvägens förskola

Del av utegården på förskolan.

En av bodarna som anknyter till läroplanen, denna med fokus på matematik, teknik, bygg och konstruktion.

Tillagningskök där maten lagas på plats.

Ateljé inne på förskolan.

Del av inredningen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00