Uddevalla satsar stort på investeringar i välfärden

Kommunen planerar att skriva ett samverkansavtal med Hemsö om att bygga, äga och förvalta sju samhällsfastigheter. Ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsen 26 februari och senare på kommunfullmäktige 11 mars.

Foto: Peter Ljunggren.

Välfärdssatsning gäller för hela Uddevalla och är ett viktigt komplement till övriga investeringar som Uddevalla kommun planerar för.

Det föreslagna samverkansavtalet innehåller nybyggnation av Ljungskileskolan, en förskola i Ljungskile, förskola i Råssbyn och grundskola i Ammenäs/Skäret. I samverkansavtalet ingår också ägande och förvaltning av fastigheterna Forshällaskolan, förskola och äldreboendet i Rotviksbro. Gällande äldreboendet planeras även en tillbyggnad.

- Uddevalla växer starkt därför är det nödvändigt att samarbeta med extern part för att snabbare och kostnadseffektivt kunna bygga nya samhällsfastigheter, säger företrädare för den samverkande majoriteten i Uddevalla.

Hemsö är ett företag som till 85 procent ägs av statliga tredje AP-fonden. De äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter i hela Sverige. Kommunen hyr sedan tidigare fastigheter av Hemsö på det gamla regementsområdet I17.

- Vår bedömning är att Hemsö med sin erfarenhet, långsiktiga förvaltarorganisation och transparanta projektmodell kan säkerställa Uddevallas behov av en snabb och trygg process, säger kommundirektör Peter Larsson.