Hur går det på Norra Drottninggatan och Lagerbergsgatan?

Just nu pågår den andra delen av kommunfullmäktiges stora satsning att lyfta centrum i Uddevalla. I filmen får du en uppdatering av ombyggnationen på Norra Drottninggatan och Lagerbergsgatan.

Stefan Björling, centrumsamordnare i Uddevalla.

Det är öppet att ta sig fram till samtliga butiker, restauranger och andra verksamheter på Norra Drottninggatan även om det för tillfälligt är lite stökigt. Stefan Björling, som är centrumsamordnare, berättar att de just nu byter vattenledningar samt utför vissa fiber- och fjärrvärmearbeten längs gatan.

När Norra Drottninggatan är klar, omkring november-december i år, så kommer gatan att påminna om den nya delen av Kungsgatan vad gäller markbeläggning, belysningsarmaturer och möblering.

- Till skillnad från Kungsgatan så är det tillåtet att cykla på Norra Drottninggatan, så framför Gallionen kommer vi att trycka på med mycket nya cykelparkeringar, säger Stefan Björling.

På den avstängda Lagerbergsgatan går arbetet hittills bättre än väntat. Trottoarytorna längs det nya huset på kvarteret Sundberg är klara och snart börjar plattsättningen av trottoaren mot Willys fasad. Det förbereds en ny gång- och cykelbana och en ny trädallé där fem Pelarlönnar ska planteras.

- Tyvärr kommer det att bli ännu mer rörigt fram i april när vi blir tvungna att stänga av korsningen vid Lagerbergsgatan och Norra Drottninggatan för att dra vattenledningar förbi korsningen, säger Stefan Björling.