Korsningen Lagerbergs­gatan och Norra Drottninggatan stängs av

Arbetet vid Lagerbergsgatan går bättre än väntat. Nu kommer korsningen mot Norra Drottninggatan att stängas redan idag måndag 9 mars för dragning av vatten-, fiber- och elledningar. Arbetet beräknas vara klart i april.

Korsning vid Norra Drottninggatan och Lagerbergsgatan i Uddevalla centrum.

Avstängningen innebär att det blir återvändsgränd vid Norra Drottninggatan norrifrån och Lagerbergsgatan österifrån. Alla kommer att komma fram i området genom att följa orange skylthänvisning.

- Den här etappen av arbetet gör att det under en tid blir ännu mer krångligt att ta sig fram genom centrum. Vi uppmanar därför alla som ska mot de östra delarna av staden att välja avfarten vid Kurödsmotet på riksväg 44, säger Stefan Björling som är centrumsamordnare.

Avstängningen behöver främst göras för att nya vattenledningar ska dras genom korsningen, samt nödvändiga trafiksäkringar av korsningen. Markarbetena kommer att schaktövervakas av Bohusläns museums arkeologer.

- Vi hoppas naturligtvis att arkeologerna hittar något spännande även om vi vet att det skulle påverka vår tidsplan, säger Stefan Björling.

Övriga arbeten som genomförs för att korsningen ska bli tryggare och säkrare är att:

  • Dämpa farten på Lagerbergsgatan genom att korsningen höjs upp
  • Viss kantsten flyttas och trottoarer förbättras
  • Ny belysning i korsningen
  • Två nya övergångsställen, ett på Norra Drottninggatan och ett på Lagerbergsgatan.

Läs tidigare nyhet om Norra Drottninggatan och Lagerbergsgatan

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00