Så blir nya ungdomsfullmäktige

Nu är valet till Uddevalla ungdomsfullmäktige klart. Sammanlagt har elva ungdomar röstats fram från olika skolor samt en fritidsgård, som kommer att bli ledamöter i ungdomsfullmäktige. Representanter från två politiska ungdomsförbund kommer också att ingå i nya ungdomsfullmäktige.

Texten Uddevalla ungdomsfullmäktige i ljusblå toner med små trekantiga figurer runtomkring

Ungdomarna i ungdomsfullmäktige kommer från Norgårdenskolan, Västerskolan, Linneaskolan, Dalabergs fritidsgård, Uddevalla gymnasieskola Agneberg, Sinclair och Östrabo 1. Ungdomsförbunden till de politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige har utsett en representant från Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU) och en från Ungsvenskarna, som också kommer att ingå i ungdomsfullmäktige. Utöver de sammanlagt 13 ledamöterna i ungdomsfullmäktige finns även tre ersättare.

- Det är jättespännande och roligt att ungdomarna nu ska få börja sina förtroendeuppdrag. Ungdomarna brinner för olika frågor, det verkar vara en medveten grupp som vill något och har idéer, säger Valentina Velasquez, vikarierande ungdomssamordnare.

I valet till ungdomsfullmäktige fick ungdomar från respektive skola och fritidsgård rösta på sina kandidater. Alla kandidater var anonyma, vilket innebar att man fick rösta på den motivering som man tyckte lät bäst och som kandidaterna själva skrivit. I valet deltog 161 röstande ungdomar.

Den 12 mars kommer ungdomarna att bjudas in till en första träff för att lära känna varandra. Då kommer de även att få mer information om vad det innebär att ha ett uppdrag i ungdomsfullmäktige.

Ungdomsfullmäktiges första officiella sammanträde planeras till vecka 13. Under sammanträdet kommer ungdomarna att få utbildning i mötesteknik samt kunskap om hur kommunen fungerar och hur beslut fattas. Vid detta möte utses även ungdomsfullmäktiges ordförande.

Mer information om ungdomsfullmäktige

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00