Salmonella bland fåglar och katter - tänk på det här

Kommunens miljöenhet har fått in ett antal rapporter om salmonellasmittade katter den senaste tiden. Smittorsaken är ofta småfåglar, och även människor kan smittas. Försök att hålla barn och katter borta från fågelmatning och tänk på att tvätta händerna.

Katt som ligger och vilar

Foto: Pixabay

Under vintertid förekommer det att salmonella sprids via fågelbord. Även människor kan smittas vid kontakt med vilda fåglar som är sjuka eller fåglar som dött av salmonella, eller via närkontakt med salmonellasmittad katt. Fågelspillning från sjuk fågel kan också orsaka smitta.

För att bli smittad krävs vanligen en större dos salmonellabakterier. Små barn, gravida, äldre och personer med nedsatt immunförsvar kan vara känsligare.

Tips för att undvika salmonellasmitta

  • Tvätta händerna om du varit i kontakt med fågelspillning, klappat en misstänkt sjuk katt eller kommit i kontakt med kattlåda med kattbajs.
  • Se till att barn tvättar händerna.
  • Barn bör undvika att leka i nära anslutning till fågelbord.
  • Har du själv fågelbord? Försök hålla rent fågelbordet och på marken under. Tvätta noggrant händerna när du fyllt på fågelbordet med mat eller gjort rent.
  • Har du katt som har diarré eller verkar hängig? Kontakta din veterinär för bedömning.
  • Det bästa sättet att hindra katter från att smittas av salmonella är att ha ett fågelbord som är konstruerat eller placerat på ett sätt så att katter inte kommer åt det.

Mer information på Statens veterinärmedicinska anstalt

Fakta och råd om salmonella på Vårdguiden 1177

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00