Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden

Från och med idag onsdag 11 mars inför socialtjänsten besöksförbud på kommunens vård- och omsorgsboenden. Beslutet är en försiktighetsåtgärd med anledning av samhällsutvecklingen av det nya coronaviruset covid-19. Besöksförbudet gäller tills vidare och omfattar alla besökare.

Händer som håller i varandra, närbild

OBS! Från den 2 juni kan du boka besök utomhus »

- Vi vill minimera risken för spridning av coronaviruset, särskilt med tanke på de senaste dagarnas utveckling i landet. Inom socialtjänsten har vi de särskilt utsatta riskgrupperna - äldre och sjuka - därför måste vi vara extra försiktiga, säger Roger Granat, socialchef i Uddevalla kommun.

Socialtjänsten följer noga utvecklingen av coronaviruset och besöksförbudet är en av flera försiktighetsåtgärder.

- Vi vill värna våra gamla och sjuka, och det finns ingen anledning med att vänta med ett besöksförbud. Endast frisk personal får komma in på våra vård- och omsorgsboenden, och det är också viktigt att vår personal kan fortsätta vara frisk och ta hand om våra äldre. Vi har sedan tidigare också stärkt upp våra basala hygienrutiner som vår personal alltid ska arbeta efter, säger Marion Vaern, avdelningschef social omsorg.

Besöksförbudet som införs idag omfattar enbart vård-och omsorgsboenden. Det omfattar inte LSS-boenden eller trygghetsboende, där boendet är att betrakta som ett eget boende.

Besöksförbudet innebär att matserveringen på Skogslyckans vård- och omsorgsboende samt på Rotviksbro vård- och omsorgsboende håller stängt för externa gäster.

Dagverksamhet på vård- och omsorgsboenden håller också stängt för externa besökare.

Från och med nu får personal inom socialtjänsten inte delta i mässor, konferenser eller utbildningar, såvida man inte kan delta digitalt.

Aktuell och uppdaterad information om coronaviruset covid -19 finns på:

Folkhälsomyndigheten

Smittskydd Västra Götaland

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00