Se kommunfullmäktige från 11 mars

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder

Se kommunfullmäktige från den 11 mars »

Här är en del ärenden som kommer att tas upp:

  • Motion om att den politiska organisationen är satt innan kommande mandatperiod
  • Motion om återgång till ett modernt system för felanmälan
  • Motion angående rekryteringsbonus
  • Motion om att underlätta drogprevention
  • Redovisning av kostnader för den politiska organisationen 2018-2019, uppdrag från kommunfullmäktige 2018-12-12
  • Kultur- och fritidsnämndens avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag om att flytta kulturskolan till Sinclair
  • Ändring av ansvar för Backamo flygfält
  • Kompletterande beställning för byggnation av ny brandstation i Ljungskile
  • Samverkansavtal samhällsfastigheter

Se kallelsen Pdf, 10.2 MB. »

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webbsändning. Nästa kommunfullmäktige är den 8 april på Bohusläns museum.