Inställd föreläsning om unga och narkotika den 17 mars

Föreläsningen om unga och narkotika den 17 mars klockan 17.30-19.30 på Östrabo är inställd på grund av coronavirus.

Föreläsningen unga och narkotika den 17 mars är inställd!

Folkhälsomyndigheten höjde den 10 mars riskbedömningen avseende spridning av coronaviruset i Sverige från måttlig till mycket hög. Utifrån detta har flera verksamheter inom Uddevalla kommun beslutat om restriktivitet avseende möten, besök och externa evenemang. Eftersom flera anmälda inte kommer att kunna delta och även med tanke på ett samhällsansvar där vi inte vill medverka till eventuell smittspridning beslutar vi skjuta upp vår föreläsningskväll med polisen om Unga och Narkotika den 17 mars.

Vi hoppas att ni har förståelse för vårt beslut. Vår förhoppning är att föreläsningen kommer att genomföras längre fram under våren, då vi förstår att det är av stort interesse från föräldrar och vuxna.

Hälsningar Drogfri ungdom och Polisen!

Om du känner att du har frågor och funderingar är du varmt välkomna att höra av dig till Drogfri Ungdom.

Miranda Gjelseth, Drogförebyggande samordnare Gymnasiet: 0522-69 68 48
Unni Norén, Drogförebyggande samordnare Grundskolan: 0522-69 74 74
Jasmin Nuhanovic, Ungdomspedagog: 0522-69 65 72

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00