Förskolor i norr avslutade skapande hållbarhetsprojekt på Bohusläns museum

Den 11 mars avslutade förskolorna på norr sitt projekt RE:USE, som är ett samarbete mellan 6 förskolor, Bohusläns museum och mediacentralen Mediapoolen, och som haft fokus på lärande för hållbar utveckling, språkutveckling, och IKT, informations- och kommunikationsteknik.

Kulturbyrån Gira sjunger och spelar låtar om havet

Detta är andra omgången av 4-5 åringar på förskolorna Dalaberg, Myntet, Skogslyckan, Hovhult, Balladen och Fjällräven som haft möjlighet att genom kreativa och språkutvecklande arbetssätt lära sig om vad skräp gör med naturen men också hur man kan förvandla skräp till konst. Projektet startade förra läsåret och har fått medel från Kulturrådets Skapande förskola-satsning. Barnen har arbetat i små grupper och plockat skräp i sitt närområde och av skräpet skapat stora maneter som hängts upp på Bohusläns museum. Maneterna har också fått vara huvudpersonerna i animerade filmer, som varje deltagande barn har fått möjlighet att göra tillsammans med Mediapoolens filmpedagog Malin Müller.

På avslutningen var barnen inbjudna till museet där curator Birgitta Åhlund och filmpedagog Malin Müller lät barnen få se allas animeringar på stor filmduk. Efter filmvisningen bjöds barnen på en både finstämd och spännande föreställning på tema havet med Kulturbyrån Gira, som tidigare sjungit med barnen vid flera tillfällen. Tillställningen avslutades med fruktkalas.

- Det bästa med projektet har varit att så mycket lärande har rymts, säger Kim Sölsnaes, försteförskollärare på Balladens förskola. Barnen har lärt sig om hållbarhetsfrågor med språk och kommunikation som övergripande mål och vi har haft tillgång till externa aktörer som bidragit med sin unika kunskap.

Förskolorna upplever att samarbetet med de externa aktörerna gett ökade möjligheter för barnen att uppleva nya lärmiljöer och nya arbetssätt. Nu planerar förskolorna för en fortsättning till hösten.

- Det är inte ofta vi kan bedriva undervisning i så små barngrupper som vi haft i projektet och vi upplever att barnen utvecklats av att få den möjligheten, säger Michaela Eldborn, rektor för Fjällrävens och Balladens förskola. Vi kan summera hela projektet med ”wow!”, och vi har redan sökt pengar för att kunna fortsätta med liknande projekt under nästa läsår.

Om Skapande förskola

Skapande förskola är ett stöd från Kulturrådet som går ut på att konstnärer inom exempelvis dans, teater och musik besöker förskolorna. Barnen får ta del av scenkonst och personalen i förskolorna får förslag för hur de kan bearbeta och utveckla innehållet tillsammans med barnen. Målgruppen för skapande förskola är 3-5-åringar i förskolor som exempelvis har långt till städernas kulturutbud.

För mer information kontakta gärna:

Michaela Eldborn, rektor
michaela.eldborn@uddevalla.se
Telefon 0522-69 56 55

Filmpedagog Malin Müller och curator Birgitta Åhlund visar barnens manetfilmer

En manet skapad av skräp som barnen plockat

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00