Vi vill hjälpa vårt näringsliv i situationen som råder

Företagen har det tufft! Uddevalla kommun gör en insats för att försöka underlätta för våra företag i den svåra situation som just nu råder med anledning av coronaviruset. Ett antal omgående åtgärder görs därför för att frigöra tid och stärka företagens ekonomi.

Kungsgatan Uddevalla centrum.

- Den politiska samverkande majoriteten har tagit ett snabbt beslut om att stötta besöksnäringen med mer pengar och underlätta för företagen vad gäller betalningstider, tillstånd och tillsyn. Uteserveringarna avgiftsbefrias och får sättas upp redan nu. Dessutom blir det gratis parkering på alla kommunala parkeringar från och med eftermiddagen 23 mars, säger kommundirektör Peter Larsson.

Åtgärder för att stärka företagens ekonomi

  • Förlänga betalningstider på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka. Västvatten och Uddevalla energi ser också över möjligheterna.
  • Förlänga betalningstider på hyra i kommunala lokaler.
  • Korta ner våra betalningstider till leverantörer (idag 30 dagar). Kommunen kommer internt att eftersträva att snabba på våra betalningsrutiner.

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen

  • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där det är möjligt.
  • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
  • Tidigarelägga möjlighet för öppna uteserveringar. Tillstånd söks enligt gällande rutiner. Möjligheten att öppna uteservering gäller från och med nu och avgiftsbefrias från kommunala avgifter.

Avgifter för tillsyn återbetalas till utsatta branscher

  • Socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att inte ta ut tillsynsavgifter, avseende serveringstillstånd och årliga livsmedelsavgifter, för år 2020. De verksamheter som redan har betalat in avgiften kommer att få den återbetalad. De som ännu inte betalat behöver inte göra det.

Övriga åtgärder

  • Förstärka destinationsmedel till Uddevallas besöksnäring med 100 000 kronor.
  • Företag har fått ansöka om möjlighet att flytta ut delar av sin verksamhet på gatan för att kunna sälja och servera utomhus så att kunden ska slippa gå in i butiker och restauranger.

Åtgärderna genomförs omgående och beslutet gäller tillsvidare under pågående situation. Ytterligare åtgärder kan komma.

Parkering
Under tiden 2020-03-23-2020-06-30 var det gratis att parkera i centrum.
Reducerad avgift den 2020-07-01-2020-12-31. Från den 2021-01-01 är det åter ordinarie parkeringsataxa.

Information till företagare gällande Covid-19

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00