Distansarbete för lärare inom gymnasiet och vuxenutbildningen

Förvaltningsledningen för barn och utbildning har gjort en ny lägesbedömning och kommer från och med tisdag 24 mars att medge distansarbete också för lärarna inom gymnasiet och vuxenutbildningen.

- När vi tog beslut om distansstudier för gymnasiet och vuxenutbildningens elever så inleddes den omställningen med att alla lärare skulle arbeta på plats i skolorna. Nu när distansstudierna är igång och de fungerar väl så gör vi en annan lägesbedömning, säger förvaltningschef Staffan Lindroos.

Förutsättningar för att lärare ska distansarbeta ska beakta följande faktorer:

  • Det ska vara säkerställt att nödvändig teknik finns i hemmet där arbete sker
  • Distansmoment som kräver skolans lokaler eller utrustning undantas
  • Elevernas schema ska följas om inte annat meddelas från ansvarig enhetschef

Läs tidigare nyhet om distansstudier

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00