Totalentreprenör är tilldelad för bygget av ny simhall

Peab Sverige AB har tilldelats uppdraget att utföra en totalentreprenad för bygget av ny simhall på Rimnersområdet i Uddevalla. Projekteringen förväntas vara i full gång hösten 2020.

Rimnersområdet i Uddevalla.

- Det känns jättebra att projekteringsarbetet snart kan starta upp och att vi har med oss den expertis vi tycker krävs för ett så stort projekt som en simhall faktiskt är, säger kommundirektör Peter Larsson.

Simhallen vid Rimnersvallen ska vara en anläggning för motion, träning och tävling med SM-standard. Anläggningen ska innehålla 50 meters bassäng med 8-10 banor, hoppbassäng, barnbassäng och bassäng för simundervisning som också är lämplig för uppvärmning vid tävling.

Nu när det finns en totalentreprenör så kommer de att upphandla arkitekt, konstruktör och installationskonsult. Tillsammans med kommunen kommer de att ta fram underlag till en byggnad som fungerar med det utrymme och den byggrätt som finns på Rimnersområdet.

- Vi kommer naturligtvis att ha nytta av det förarbetet som redan är gjort även om denna byggnad inte kommer att kunna utformas precis som tidigare förslag med anledning av att förutsättningarna inte är de samma, säger Peter Larsson.

Förhoppningen är att byggnationen ska starta hösten 2021, pågå under 2022 och 2023. Med målet att ta anläggningen i drift sommaren 2024.

Parallellt med detta projekt pågår en översyn av hela Rimnersområdet där bland annat ersättning för kast- och fotbollsplaner ingår samt infrastruktur, tillgänglighet, kollektivtrafik, stråk och mötesplatser.

Avtal kommer att tecknas med entreprenören efter att avtalsspärr enligt LOU löpt ut.

Tidigare nyhet Tidplan för ny simhall på Rimnersområdet i Uddevalla