Hemtjänsten får ryggsäckar med skyddsutrustning

Socialtjänsten arbetar just nu på många olika sätt med smittskyddande förberedelser inför samhällsutvecklingen av coronaviruset. En av dessa insatser är att stärka upp skyddsutrustningen till all hemtjänstpersonal. All personal kommer nu att ha med sig en ryggsäck med skyddsmaterial som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid varje arbetspass.

Jessica Eriksson och Christer Fransson visar en av ryggsäckarna med skyddsutrustning, som ligger på ett bord framför dem.

Jessica Eriksson och Christer Fransson visar en av ryggsäckarna med skyddsutrustning som hemtjänsten kommer att ha med sig under sina arbetspass.

Sammanlagt har 130 ryggsäckar köpts in och fördelats ut till kommunens hemtjänstgrupper. Ryggsäcken är tillgänglig vid varje arbetspass för all personal som arbetar. Skyddsutrustningen har även levererats till personal som arbetar med boendestöd inom socialpsykiatri och personliga assistenter.

I varje ryggsäck finns visir, plasthandskar, plastförkläden, handsprit, ytrengöringsmedel, flytande tvål och pappershanddukar. Efter varje arbetspass ska ryggsäckens innehåll ses över och fyllas på.

- Tanken är att ryggsäcken ska vara rustad med det man behöver när man går in i någons hem. Vi vill att vår personal ska känna sig trygg i sitt arbete och känna att man har det man ska för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt, säger Jessica Eriksson, sektionschef avdelningen för social omsorg.

Utöver detta följer personalen socialtjänstens hygienrutiner.

- Vi följer Folkhälsomyndighetens nuvarande rekommendationer när det gäller skyddsutrustning. Vi jobbar hela tiden intensivt för att säkerställa att vi har tillräckligt med skyddsutrustning och för att hitta leverantörer av material, säger Christer Fransson, avdelningschef socialtjänsten.

- Vi är mycket måna om att all vår personal som arbetar är frisk. Har man förkylningssymptom så ska man inte arbeta. När man är symptomfri ska man vara hemma ytterligare 48 timmar för att undvika smitta, säger Jessica Eriksson.