Energirådgivning per telefon och videosamtal

Nu under coronatider finns kommunens energirådgivare tillgängliga på telefon och mejl. Rådgivarna gör just nu inga hembesök hos privatpersoner eller företag, däremot går det bra med videosamtal i exempelvis mobilen om man önskar kostnadsfri rådgivning i sitt hem eller i sitt företag.

Energi- och klimatrådgivarna Jenny Olsson, Roger Stenström, Eva Ginstrup och Pål Kindblom står på torget framför Rådhuset

Energi- och klimatrådgivarna Jenny Olsson, Roger Stenström, Eva Ginstrup och Pål Kindblom ger energirådgivning per telefon, videosamtal och mejl.

- Vi avstår just nu från fysiska besök tills Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras, men vi ger råd om uppvärmning, belysning och el precis som vanligt, säger Roger Stenström, energi- och klimatrådgivare.

Energi- och klimatrådgivarna ger råd om installation av solceller, byte av värmekälla, fönster, belysning, energibesparing och vilka bidrag som finns att söka.

Företag kan spara pengar vad gäller belysning, uppvärmning, ventilation, tryckluft och läckage av tryckluft.

- Har man tid, så passar det bra att nu utbilda personal i vad man kan tänka på för att spara energi på jobbet. Energimyndigheten har webbaserade och branschanpassade utbildningar för energismarta företag, säger Roger Stenström.

Energimyndighetens utbildningar för energismarta företag

För mer information, kontakta klimat- och energirådgivarna:
e-post energiradgivning@uddevalla.se
telefon 0522 – 69 73 19

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00