Undvik eldning uppmanar räddningstjänsten

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän uppmanar till att undvika svedjeeldning eller eldning av ris och trädgårdsavfall eftersom det råder stor risk för gräsbränder. På grund av samhällsutvecklingen av coronaviruset vill räddningstjänsten på förhand kunna undvika onödiga utryckningar för fortsatt god beredskap.

Område som brunnit där marken är svart, det ryker lite

Räddningstjänsten vädjar till allmänheten att undvika eldning eftersom det är stor risk att elden sprider sig i det torra fjolårsgräset.

- Vi vädjar till allmänheten att inte elda nu när det torra fjolårsgräset lätt antänds. Det råder inte eldningsförbud, men det belastar vår organisation om det blir mycket gräsbränder, säger Mats Johansson, förebyggandechef Räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

Eldning utomhus är alltid förknippat med risk för spridning av elden. All eldning sker alltid på egen risk och eget ansvar, det är alltid du som eldar som är ansvarig för eldningen och dess konsekvenser.

Läs mer på Räddningstjänsen Mitt Bohusläns hemsida

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00