Dags att tänka på skolskjuts inför nästa läsår

För elev i grundskola som är berättigad skolskjuts enligt skolskjutsreglerna beviljas eleven automatiskt busskort, förutom vissa undantag.

Skolbuss

Ansökan måste göras vid:

  • Start i förskoleklass
  • Växelvis boende och delad vårdnad, eleven har ett växelvis boende och söker skolskjuts från annan adress än folkbokföringsadress
  • Elev som har fritidshemsplats delar av veckan och som ansöker om skolskjuts övriga dagar
  • Elev som går på annan skola än den kommunen skulle ha placerat eleven i (gäller endast årskurs F-6)
  • Dispensansökningar
  • Resor till och från Nattis för resor mellan fritids och nattis inför varje nytt läsår.

Ansökan sker digitalt, senast 1 maj för att garantera att eleven får skolskjuts till höstterminens start.

Ansökan via e-tjänst »

För mer information, ansökan och kontaktuppgifter till skolskjutshandläggare »

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00