13 maj öppnar Lagerbergsgatan för trafik

Eftermiddagen 13 maj öppnar både Lagerbergsgatan och korsningen vid Norra Drottninggatan upp för trafik igen.

- Det har gått bättre än väntat tack vare det fina vädret och att uddevallaborna har stått ut med att vi har stängt av gatan helt för att kunna arbeta effektivare, säger Stefan Björling som är centrumsamordnare.

Stefan Björling på Norra Drottninggatan.

Arbetena som utförts är ett led i att snygga till centrum. På Lagerbergsgatan och vid korsningen med Norra Drottninggatan har vi:

  • Utfört el-, fiber-, dagvatten och fjärrvärmearbeten
  • Byggt bättre gång- och cykelvägar
  • Förbättrat tillgängligheten
  • Planterat nya träd och satt upp ny belysning
  • Stenlagt trottoarytorna

Längs Norra Drottninggatan pågår just nu en torrsugning kring Lindalléns rotsystem. Det innebär att vi frilägger rötterna så att vi kan förbättra med ny jord som Lindarna kommer att må bättre av.

Stefan Björling berättar att det går att ta sig fram överallt på Norra Drottninggatan även om det är stökigt. Alla verksamheter håller öppet och Stefan uppmanar också alla att försöka stötta den lokala handeln extra mycket just nu eftersom de har det tufft av flera anledningar.