Visste du detta om allemansrätten?

Just nu söker sig många människor sig ut i skog och mark för att promenera, springa, cykla eller rida. Men vet du vad du får och inte får göra i naturen med tanke på allemansrätten?

Några som är ute och promenerar på Herrestadsfjället

Inte störa, inte förstöra är grundregeln i allemansrätten.

- Grundregeln är inte störa, inte förstöra. Du har all rätt att vara ute i skogen men den åverkan du gör på naturen ska vara så liten som möjligt. Exempelvis får du inte bryta kvistar från levande träd och buskar eller elda direkt på en berghäll, säger Robert Wahlström, friluftsutvecklare.

Nu på våren är naturen extra känslig då djuren får sina ungar och marken på många håll är mjuk och blöt. Några tips för att du och andra ska få en härlig dag i skogen är att hålla din hund kopplad, att inte skräpa ner och att välja stigar och vägar anpassade till din aktivitet. Ta också hänsyn till dina medmänniskor och till närliggande hus - och håll avstånd.

- Det är jätteroligt att så många besöker kommunens tätortsnära skogar och naturreservat. Runtom i kommunen finns flera fina områden så det finns plats för alla. Visa hänsyn och tänk på att det finns fler parkeringar intill vissa naturområden än andra, säger Sofia Stengavel, kommunekolog.

Får jag vara var som helst i naturen?

- Ja, men du får inte gå in i någons trädgård eller på någons tomt. Tänk på att stänga grindar efter dig, och undvik att gå i nyplanterad skogsmark eller åkermark. Alla har lika mycket rätt att vistas i naturen, så var beredd på att möta andra som också tagit sig ut i skogen.

Får jag rida i skogen?

- Ja, men tänk på att göra så liten åverkan som möjligt på naturen. Välj lämpliga vägar att rida på. Tänk också på att många är ute i naturen just nu, rid hänsynsfullt.

Får jag cykla i skogen?

- Ja, du får cykla på stigar och leder, men anpassa hastigheten efter underlag och sikt. Försök undvika blöta områden då cykling kan orsaka skador i marken. Tänk på att vem som helst får promenera eller springa även på markerade cykelleder.

Får jag gå med hunden utan koppel i skogen?

- Från 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Det innebär att du måste ha din hund kopplad eller tätt intill din sida, högst någon meter ifrån dig.

Får jag elda i skogen?

- Räddningstjänsten avråder just nu från eldning då det torra fjolårsgräset lätt antänds. Elda enbart på iordningsställda grillplatser men tänk på brandrisken och kom ihåg att det är du som är ansvarig för att elden inte sprider sig. Elda aldrig direkt på stenhällar, det skadar berget. Håll dig uppdaterad om eventuella eldningsförbud från räddningstjänsten på www.mittbohuslan.se

Får jag fiska i sjö och hav?

- Det krävs fiskekort för fiske i sjöar och vattendrag. I Bjursjön och vid havet kan du dock fiska utan fiskekort, för fiske i havsvatten gäller särskilda regler.

Några fler tips

Allemansrätten - det här gäller, Naturvårdsverkets information

Allemansrätten på flera språk