Sommargäster får inte hemtjänst i Uddevalla

Socialtjänsten kommer från och med nu inte låta hemtjänsten utföra några insatser för personer bosatta i andra kommuner, men som är på tillfälligt besök i Uddevalla kommun. Beslutet gäller från och med fredag 17 april och tillsvidare. Skälet till beslutet är den pågående pandemin av coronavirus/covid -19.

Enligt socialtjänstlagen har den som bor i en kommun rätt att ansöka om hemtjänst i en annan kommun som man tillfälligt vill besöka. Detta innebär normalt en stor påfrestning för den kommun man besöker under sommarhalvåret, men kan också förväntas bli betydligt svårare med anledning av nuvarande extraordinära händelse.

Socialnämndens ordförande fattade idag fredag beslut om att biståndsbeslut i form av hemtjänst från andra kommuner vid tillfällig vistelse i Uddevalla kommun inte kommer att verkställas. Skälet är Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att begränsa smittspridning, samt socialtjänstens ansträngda läge vad gäller personal och verksamhetsprioriteringar.

Under förra sommaren utförde hemtjänsten insatser åt ett 25-tal personer bosatta i annan kommun med tillfällig hemtjänst i Uddevalla, samt ett 10-tal personer med tillfälligt trygghetslarm.

Läs socialnämndens beslut Pdf, 681 kB.

Mer information om hemtjänst för sommargäster