Trångt på restaurangen?

Enligt Folkhälsomyndigheten har restauranger och liknande verksamheter en särskild skyldighet att inte bidra till att sprida smitta av covid -19. Bland annat ska man säkerställa att det inte förekommer trängsel eller långa köer och besökare ska kunna hålla avstånd till varandra.

En tallrik med lax, potatis och sallad på ett bord utomhus

Reglerna gäller sedan 24 mars, och det är kommunens livsmedelsinspektörer i samråd med smittskyddsläkare som utövar tillsyn. Om ett livsmedelsföretag inte följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter kan smittskyddsläkare förbjuda verksamheten.

Kommunens livsmedelsinspektörer har hittills besökt ett 40-tal restauranger, serveringar och liknande för att ha en dialog om de nya reglerna och hur de kan följa dem. Ett 20-tal verksamheter har också fått information per telefon. I samband med klagomål gör inspektörerna även kontroller på plats.

Har du klagomål? Anmäl det här eller ring kontaktcenter, 0522-69 60 00.

Allmänna råd om allas ansvar