Om- och nybyggnation av förskolor och skolor

Uddevalla kommun startar just nu upp flera projekt för att bygga nya förskolor och skolor i södra Uddevalla. Skolprojekten i Ljungskile, Råssbyn och Skäret sker i samverkan med Hemsö som arbetar med samhällsfastigheter.

- Uddevalla har ett stort behov av nya förskolor och skolor. Tillsammans med Hemsö hoppas vi på en snabb och trygg process, säger kommundirektör Peter Larsson.

Projekt som är under uppstart

Hälle förskola

Nybyggnation av förskola vid toppen av Hälle i Ljungskile. Ett första steg för att kunna bygga förskolan på Hälle är att inleda arbetet med en ny väg upp mot Skarsjövallen. Klart tidigast 2023.

Förskola Råssbyn

Nybyggnation av förskola i Råssbyn, en mil norr om Ljungskile med närhet till Lerbomotet och boendeområden längst med Fräknestranden öster om E6. Klart tidigast 2024.

Ljungskileskolan

Om- och nybyggnation av nuvarande grundskola i Ljungskile planeras rymma 1000 elever från förskoleklass till årskurs nio. Klart tidigast 2025.

Skola Skäret

Ett detaljplanearbete påbörjas under våren 2020 för att möjliggöra byggnation av grundskola vid Skäret, mellan Sundsstrand och Ammenäs. Skolan beräknas klar tidigast 2026.

Läs tidigare nyhet Uddevalla satsar stort på investeringar i välfärden