Prao för grundskolans senare år inställd

Under rådande omständigheter med covid-19 ställer Uddevalla kommun in alla praotillfällen under vårterminen och höstterminen 2020.

Detta innebär att elever som detta läsår går i årskurs 8 och nästa läsår i årskurs 9, inte kommer att få någon prao under sin tid i grundskolans senare år.

Skolorna kommer till viss mån att kompensera för den uteblivna praon genom andra insatser kopplade till framtid och yrkesliv.

- Grundskolan vill tacka alla arbetsplatser som tar emot våra elever och vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete när vi återupptar praon, säger grundskolans verksamhetschef Peter Madsen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00