Prao för grundskolans senare år inställd

Under rådande omständigheter med covid-19 ställer Uddevalla kommun in alla praotillfällen under vårterminen och höstterminen 2020.

Detta innebär att elever som detta läsår går i årskurs 8 och nästa läsår i årskurs 9, inte kommer att få någon prao under sin tid i grundskolans senare år.

Skolorna kommer till viss mån att kompensera för den uteblivna praon genom andra insatser kopplade till framtid och yrkesliv.

- Grundskolan vill tacka alla arbetsplatser som tar emot våra elever och vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete när vi återupptar praon, säger grundskolans verksamhetschef Peter Madsen.