Sista veckan att nominera till folkhälsopriset

Vem eller vilka vill du nominera till Uddevalla kommuns folkhälsopris? Folkhälsopriset syftar till att uppmuntra goda insatser inom folkhälsoområdet och stimulera till fortsatt arbete för att främja befolkningens hälsa och förebygga ohälsa.

Skrattande män och kvinnor i olika åldrar

Folkhälsopriset delas ut årligen till en eller flera personer, förening, organisation, företag eller förvaltning som på ett utmärkande sätt arbetat för att främja hälsa eller förebygga ohälsa för invånare i Uddevalla kommun. Priset består av 10 000 kronor samt ett diplom, som delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

- Folkhälsa är oerhört viktigt och ett mått på hur välmående och fungerande ett samhälle är. Med priset vill Hälsopolitiska rådet uppmuntra de som gör fina insatser inom folkhälsoområdet och inspirera andra att arbeta med folkhälsa, säger Emelie Eék, folkhälsostrateg.

Finns det någon eller några som du tycker ska ha årets folkhälsopris? Sista dag att nominera är 10 maj, välkommen med ditt förslag!

Nominera och läs mer om folkhälsopriset

Mer information om Hälsopolitiska rådet

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00