Egentester av covid-19 för personal i socialtjänsten

Från och med fredag 8 maj har personal inom socialtjänsten möjlighet att hämta ut ett testkit vid Rosenhäll för egenprovtagning av covid -19 . Testet kan visa om man har en pågående infektion av coronaviruset och provsvar levereras direkt till den som kvitterat ut ett testkit.

En skylt står intill en asfalterad gångväg, grönskande runtom och en gul tegelbyggnad intill

Nu startar egentester av covid -19 för socialtjänstens personal.

Inledningsvis får socialtjänsten i Uddevalla 96 stycken testkit levererade via vårdsamordningsfunktionen inom Fyrbodal, som fördelar testerna till samtliga Fyrbodalskommuner.

Testerna är avsedda för de anställda som är hemma med så lindriga symptom att de direkt kan återgå i tjänst ifall provet är negativt - exempelvis lätt snuva, lätt halsont eller lätt hosta. För att ta reda på om symptomen beror på covid -19 eller inte får de nu en möjlighet att testa sig, om de själva vill. Vilka anställda som kommer att få testa sig bestäms efter samråd med närmaste chef, som bokar tid för provtagning av den anställde.

- Det här känns jättebra. Det är väldigt positivt att vi snabbt kan få tillbaka våra medarbetare i arbete och att vi kan få en bekräftelse på att de inte har covid -19. Fortfarande gäller förstås att om du är sjuk så ska du vara hemma, säger Anna Andersson, enhetschef kommunrehab, avdelningen hälso och sjukvård.

Testet genomförs med topsning av svalg, näsa och saliv, en topsning som medarbetaren själv utför. Provet läggs i en påse som försluts och sedan lämnas in på samma plats där testkitet hämtades. Testerna analyseras av ett laboratorium i Stockholm och normalt sett ska provsvar komma dagen efter att man lämnat sitt prov.

- Provsvaret levereras i form av ett sms till den anställdes mobil. Det som krävs för detta är att man har en smarttelefon och bank-ID, då en QR-kod skannas in som finns på det testkit man kvitterat ut, säger Anna Andersson.

Egentestet kan genomföras tidigast efter 24 timmar med symptom, annars finns risk att provsvaret är missvisande.

Utlämning av egentester till socialtjänstens anställda kommer att ske så länge behov finns och fler testkit kommer att levereras efterhand. Även personal som arbetar för privata utförare inom vård och omsorg i kommunen har möjlighet att ta del av egentesterna.