Veckans fråga till vårdnadshavare i förskolan

Under veckorna 20-23 genomför kommunala förskolor, dagbarnvårdare och nattis en föräldraenkät i miniformat. Varje vecka under perioden presenteras en ny fråga som vårdnadshavare får ta ställning till och besvara.

Barnhänder som staplar träringar i olika färger

Syftet med enkäten är att öka vårdnadshavares delaktighet i förskolan.

- Den här undersökningen återkommer varje termin och ger en översiktlig bild över hur nöjda våra vårdnadshavare är med vår verksamhet, säger Lena-Maria Vinberg, verksamhetschef för förskolan.

Frågorna kommer att skickas ut genom förskolornas lärplattform Vklass. Vårdnadshavare som inte är inloggade på Vklass kan komma åt frågorna via uddevalla.se/veckansfraga och kan även få hjälp att besvara frågorna på sin förskola eller på kommunens kontaktcenter.

Frågorna som vårdnadshavarna får besvara är:

  • Har du förtroende för den personal du möter?
  • Får du den information du behöver om ditt barns vardag?
  • Berättar personalen om hur ditt barn utvecklas?
  • Är du nöjd med ditt barns verksamhet?

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00