Förändringar i två kommunala förskoleverksamheter

Inför höstterminen avvecklas kommunens verksamheter på två förskoleenheter. Fjällrävens förskola byter huvudman från kommunen till fristående förskolekoncernen ULNA AB och Balladens förskola flyttar sin verksamhet till Hovhults förskola.

Barn på förskolan leker i sanden

Förändringar i två förskoleverksamheter

I Fjällrävens förskolas lokaler flyttar ULNA AB in efter sommarstängningen. Alla barn som nu har en plats på Fjällrävens förskola erbjuds plats på Dalabergs förskola.

Balladens barn och personal har erbjudits plats på Hovhults förskola.

- När kommunen gör förändringar av det här slaget erbjuds barn och personal andra placeringar. Vårdnadshavare har också möjlighet, som alltid, att välja andra alternativ. De har då förtur till befintliga platser, säger Lena-Maria Vinberg, verksamhetschef förskola.

Både Fjällrävens och Balladens verksamhet avslutas efter vecka 27, den 3 juli.

Har du frågor, kontakta:
Michaela Eldborn, rektor
Michaela.eldborn@uddevalla.se
Telefon 0522-69 56 55

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00