Snabbare besked för bygglov

Nu går det snabbare att få besked om bygglov! Färsk statistik visar att handläggningstiden från det att en komplett ansökan är inlämnad till kommunen tills dess att besked lämnas i snitt är 3 veckor. Enligt lagkrav ska bygglovsbesked lämnas inom 10 veckor.

En byggarbetare med gul hjälm står med en skruvdragare i handen vid en träkonstruktion

Nu går det snabbare att få svar på en ansökan om bygglov.

- Det känns väldigt roligt att vi nu kan se resultatet av vårt målmedvetna arbete för att få till kortare handläggningstider för bygglov. Vi är glada att vårt hårda arbete nu gynnar våra kommuninvånare, våra företagare och andra kunder som söker bygglov. Vi jobbar ständigt för att ytterligare förbättra våra resultat, säger Therese Johansson, tf chef för bygg- och miljöprövning.

Statistik från årets fyra första månader visar även att antalet bygglovsärenden ökat med cirka 15 procent jämfört med samma period förra året. Under ett år får kommunen in cirka 500-600 ansökningar om bygglov.

Genom att målmedvetet arbeta med rutiner och processer, digital bygglovsansökan och utökad information på uddevalla.se har tiden för handläggning minskat. Kontaktcenter är också en viktig del i den snabbare handläggningen. Via kontaktcenter kan den som ska söka bygglov få rådgivning om vad en ansökan ska innehålla och få mer information. Först när en ansökan är komplett kan bygglovhandläggarna ta ställning till ansökan.

Rådgivningen via kontaktcenter bidrar till minskat antal frågor till bygglovhandläggarna, vilket innebär att mer tid kan läggas på handläggning och beslutsfattande. Kontaktcenter svarar på frågor alla vardagar och bygglovhandläggarna har även särskilda telefontider på tisdagar och torsdagar.

Mer information om bygglov

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00