Nu finns en fiskräknare i Bäveån

Hur mycket fisk finns det i Bäveån? Det ska en specialtillverkad fiskräknare nu hjälpa till att ta reda på. Fiskräknaren installerades under tisdagen vid Strömbergets vattenfall i Bäveån, för att kunna registrera de fiskar som vandrar upp genom ån.

Delar till fiskräknaren skruvas ihop ovanför Strömbergets vattenfall

Fiskräknaren installeras ovanför Strömbergets vattenfall av Bo Hansson och Tove Jonsson från Fiskevårdsteknik AB.

Fiskräknaren innehåller en undervattenskamera monterad i en cylinder, och när fisken passerar genom cylindern registreras den med hjälp av rörelseigenkänning. Med hjälp av kameran är det möjligt att skilja på olika fiskarter som till exempel lax, öring och ål.

Fiskräknaren är en del i projektet Fisken i fokus, som finansieras av EU/Leader Södra Bohuslän. I projektet samarbetar Uddevalla energi, fiskeföreningar, företagare och Uddevalla kommun med målet att öka kunskapen om fisken i Bäveån och främja fisket i Uddevalla centrum. Projektägare är Avdelningen för hållbar tillväxt i Uddevalla kommun.

Framöver kommer det även att vara möjligt att följa vad som händer under vattenytan via webben samt via en tv-skärm som ska placeras någonstans i centrum. Informationsskyltar ska också sättas upp i området kring Bäveån.

- Genom att synliggöra fisken skapar vi en ännu större attraktionskraft för det vi redan har här i Uddevalla. Det här är jätteroligt och ett steg framåt, kanske vi kan få till landets största uppväxtområde för öring, säger Christer Hasslebäck, som ingår i styrgruppen för Fisken i fokus och är kommunstyrelsens ordförande.

Med fiskräknaren är det möjligt att få fram hur mycket fisk som rör sig genom Bäveån i nuläget. Det ger ett utgångsläge som är bra att jämföra med när man vill se vilket resultat olika typer av fiskevårdande insatser kan ge. Exempelvis att iordningsställa lekbottnar högre upp i ån.

- Vi har flera pågående projekt som rör Bäveån, och det övergripande målet i dessa är att få mer fisk i ån. Vi vill även att de som fiskar ska uppleva att det är attraktivt att fiska i Uddevalla centrum. I framtiden kanske vi kan stå här och se fisken hoppa, säger Sofia Stengavel, kommunekolog.

Undervattenskameran som sitter i fiskräknaren kommer att finnas på plats fram tills juni 2021, därefter ska den utvärderas.

- Undervattenskameran hyr vi som ett test under ett år framöver. Men hela installationen är förberedd för en mer avancerad kamera om intresse finns för att fortsätta följa fiskarna framöver, berättar Anneli van Roijen, projektledare för Fisken i fokus.

Mer information om fiske

Deltagare ur styrgruppen fgör Fisken i fokus står framför Bäveån

Många parter är delaktiga i projektet Fisken i fokus. Här syns Robin Wolf, Lars-Olof Axelsson, Andreas Mattsson, David Alfredsson, Sofia Stengavel, Jarmo Uusitalo, Christer Hasslebäck, Stefan Skoglund och Anneli van Roijen.

Fiskräknaren installeras ovanför Strömbergets vattenfall. Här syns Uddevalla energis byggnad och Bäveån, samt två personer som jobbar med installationen av fiskräknaren.

Fisken som vandrar upp i Bäveån kommer att passera den nya fiskräknaren vid Strömbergets vattenfall.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00