Distansundervisning får godkänt av Skolinspektionen

Uddevalla gymnasieskola införde undervisning på distans för alla elever från och med 17 mars med anledning av samhällsutvecklingen av coronaviruset. Skolinspektionen har nu genomfört en granskning av hur undervisningen bedrivs på fordons- och transportprogrammen på Östrabo Y. Rapporten visar att undervisningen fungerar bra.

Händer som skruvar med en motor

Granskningen har genomförts genom intervju med rektor och omfattar distansundervisning, betygssättning och garanterad undervisningstid. På samtliga tre områden gör Skolinspektionen bedömningen att rektorn hanterar dessa utmaningar på ett väl fungerande sätt.

- Det känns bra att de är nöjda. Det sätt vi bedriver distansundervisningen på här på fordons- och transportprogrammen följer hur hela gymnasieskolan arbetar, så jag uppfattar detta som ett bra betyg för hela Uddevalla gymnasieskola, säger Anders Wass, rektor för fordons- och transportprogrammen på Östrabo Y.

Läs Skolinspektionens återkoppling (pdf) Pdf, 478.2 kB.