Se kommunfullmäktige från 13 maj

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. Igår skulle kommunfullmäktige besluta om att godkänna Uddevalla Omnibus ABs förvärv av bolaget Lysekils Busstrafik AB. Efter omröstning beslutades att ärendet återremitteras.

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder

Se kommunfullmäktige från den 13 maj »

En del av de ärenden som togs upp:

Här är en del ärenden som kommer att tas upp:

 • Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens demokratiarbete
 • Antagande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Råssbyn
 • Antagande av Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun
 • Antagande av riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala investeringsmedel
 • Taxa för sotning och brandskyddskontroll från 2020-08-01
 • Införande av avgifter för utnyttjande av kommunens industrispår samt uppsägning av avtal med CFL Cargo Sverige och Green Cargo AB- svar på återremiss
 • Årsredovisning 2019 samt fråga om ansvarsfrihet för bostadsstiftelsen Uddevallahem, samt dotterbolagen Uddevallahem Bastionen AB, Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Holding AB
 • Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern
 • Tillväxtstrategi för Uddevalla Omnibus, förvärv av Lysekils Busstraik AB
 • Samhällsbyggnadsnämndens begäran om utökat kommunbidrag för en digitalt obruten process för bostadsbyggnad
 • Anmälan av revisionsplan 2020

Se kallelsen Pdf, 22.2 MB. »

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webbsändning. Nästa kommunfullmäktige är den 10 juni på Bohusläns museum.