Slutetappen innan Ångbåtskajen öppnar

Skredsäkringsarbetet vid Ångbåtskajen, på Bäveåns norra sida, är lite försenat på grund av att området behöver kompletteras med en mindre tryckbank närmast Västerbron. Målet är att öppna Museiparken och den nya träpromenaden längs vattnet i juni.

Slänt ned till Bäveån vid Museiparken

- Det var naturligtvis ett bakslag att vi hittade ytterligare instabil mark men vi har gott mod om att bli klara innan semestern, säger Christine Gunnarsson och Jonas Sand som är projektledare.

Kajkonstruktionen längs Bäveåns norra sida vid Museiparken har tagits bort och marken har grävts ur för att akut skredsäkra området. Parken kommer att få en träpromenad med möblering och bredare mötesplatser längs med slänten ned till Bäveåns vatten.

Christine och Jonas är också projektledare för det gigantiska projektet att översvämningsskydda centrala Uddevalla. Ett problem som inte bara handlar om att stoppa det vatten som stiger från Bäveån utan också om att ta hand om det vatten som kommer från insidan av kajen vid skyfall eller via dagvattenledningar. De berättar att det projektet nu är inne i slutet av själva utredningsfasen och att de inom kort kommer att lägga fram förutsättningar och förslag på lösningar som politikerna ska ta ställning till.

- I Uddevalla vill vi inte bygga en hög mur, målet är istället att skapa en attraktiv kajpromenad som möjliggör tillgängligheten till vatten samtidigt som den innebär skydd vid höga vattenflöden. Det kan innebära att skyddet inte alltid går längs kajkanten utan lite längre in eller att marknivån höjs, säger Christine och Jonas.

Läs tidigare nyhet

Skiss gestaltning Ångbåtskajen. Illustration Sydväst.

Skiss gestaltning Ångbåtskajen. Illustration Sydväst.