Så genomförs årets studentfirande

Studenten inom Uddevalla gymnasieskola kommer att hållas utifrån de förutsättningar som finns inom Skolverkets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att vi håller avstånd till varandra och undviker stora folksamlingar. Du kan du läsa mer om tider, platser och avhämtning i det detaljerade studentprogrammet.

Några studenter med studentmössor står med ryggen mot kameran

Studenten genomförs i mindre grupp/klass i varje skolhus där en studentcermoni äger rum med betyg, stipendier samt avtackningar. När klassen/gruppen lämnar skolan har maximalt två anhöriga möjlighet att möta upp studenten på anvisad plats.

Sammantaget är det cirka 1000 studenter inom gymnasieskolan.

För att studenten 2020 skall kunna genomföras planeras följande:

  • Studentavslutningen fördelas på flera dagar under studentveckan mellan den 1-4 juni.
  • Studentavslutningen genomförs i mindre grupp/klass enligt särskilt schema fördelat på studentveckan.
  • Inga studenttåg eller stora samlingar kommer att arrangeras. Det blir inte ett samlat utsläpp från skolan.

I nedanstående schema finns den studentdag angiven som gäller för respektive student inom Uddevalla gymnasieskola. Mer detaljer finns i studentprogrammet.

Det är viktigt att betona att förutsättningar kan ändras samt att det vi gör utgår från att vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vår ambition är att i denna unika och svåra situation kunna genomföra en högtidlig studentavslutning i skolan utan att riskera hälsa och smittspridning.

Av miljöhänsyn ber vi alla att undvika plastkonfetti och tutor vid studentfirandet.

Tider för student i respektive skolhus nedan.

Se hela studentprogrammet (pdf)

Agneberg tisdag 2/6

Pass 1 08.30 SA17A

Pass 2 10.30 HA17

Pass 3 12.30 EK17A

Pass 4 14.30 GLU17B, GLU17C

Agneberg onsdag 3/6

Pass 1 08.30 SA17B

Pass 2 10.30 EK17C, EK17D

Pass 3 12.30 GLU17A, RL17, BF17

Agneberg torsdag 4/6

Pass 1 08.30 SA17C

Pass 2 10.30 EK17B

Pass 3 12.30 EKSPINT17, SASPINT17

Östrabo 1 tisdag 2/6

Pass 1 09.30-11.30 VO17, grupp 1

Pass 2 11.00-13.00 TE17A

Pass 3 12.30-14.30 NA17A

Östrabo 1 onsdag 3/6

Pass 1 09.30-11.30 TE17B

Pass 2 11.00-13.00 NA17B

Pass 3 12.30-14.30 VO17, grupp 2

Östrabo 1 torsdag 4/6

Pass 1 09.30-11.30 NA17C

Pass 2 11.00-13.00 IN17

Pass 3 12.30-14.30 TE17C

Sinclair torsdag 4/6

Grupp 1: 08.30-11.30 ES17A, ES17F, ES17D

Grupp 2: 10.00-13.00 ES17B, ES17C

Östrabo Y tisdag 2/6

Pass 1 09.30-11.00 FTTP17 A + FTMA 17

Pass 2 14.00-15.30 BAN17, VF17, BAPL17

Östrabo Y onsdag 3/6

Pass 1 09.30-11.00 FTTP17 B+FTPB 17

Pass 2 14.00-15.30 BAHU17A, BAHU17B, BAMI17

Östrabo Y torsdag 4/6

Pass 1 10.00 -12.15 EE17A, EE17B, GLUÖY17

Pass 2 13.00 -15.15 HVFR17, HVST17, ESMID17, HV17

Gymnasiesärskolan torsdag 4/6

Skoldagen börjar på ordinarie tid och avslutas enligt följande:

Grupp 1 Avslut 12.00 Individuella programmet Agneberg

Grupp 2 Avslut 12.00 Nationella programmet, Östrabo Y


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00