Uddevalla vill satsa på äldreomsorgslyft

Nyligen presenterade regeringen äldreomsorgslyftet, som innebär att anställda inom äldreomsorgen kan erbjudas betald utbildning på arbetstid för att studera till undersköterska eller vårdbiträde. Uddevalla Vuxenutbildning kommer att söka medel för att kunna erbjuda studieplatser för målgruppen till hösten.

En äldre person går med rullator och vårdpersonal i arbetskläder går brevid, man ser bara händerna på dem

Staten finansierar satsningen genom att stå för hela utbildningskostnaden för utbildningsanordnaren, samt står för lönen under den tid den anställde studerar. Exempelvis kan den anställde arbeta halvtid med lön från arbetsgivaren och studera halvtid med ersättning från staten, så att det totalt motsvarar en heltidslön. Satsningen omfattar totalt 2,2 miljarder under 2020 och 2021.

- Det är en utmärkt satsning och ett fantastiskt tillfälle till kompetenshöjning för personal inom äldreomsorgen. Vi har redan påbörjat ett samarbete med socialtjänsten för att söka medel till att kunna genomföra en sådan utbildning. Så snart det är möjligt att söka pengar från äldreomsorgslyftet kommer vi att göra det, säger Ulf Larsson, chef för Uddevalla Vuxenutbildning.

- Vi välkomnar regeringens initiativ, det här är en viktig och nödvändig satsning för att tillgodose framtida behov av personal inom socialtjänsten. Sedan tidigare samarbetar vi med vuxenutbildningen bland annat vad gäller validering av de kunskaper som vår vård- och omsorgspersonal har, säger Roger Granat, socialchef.

Varje år examineras cirka 100 undersköterskor från vård- och omsorgsutbildningar på vuxenutbildningen. Denna siffra kan nu öka upp till cirka 140 undersköterskor och vårdbiträden under förutsättning att vuxenutbildningen får önskade medel från satsningen äldreomsorgslyftet.

Just nu råder dessutom ett högt söktryck på i princip alla utbildningar som bedrivs vid Uddevalla Vuxenutbildning. Detta har gjort att vuxenutbildningen nu utökat antalet studieplatser med 200-250 platser inom både yrkesutbildningar och allmänna kurser som kan ge behörighet till högre studier.

- Det är många som söker nu och vi tror att ännu fler kommer att söka efter sommaren. Här finns en chans att utbilda sig till ett framtida arbete som leder till anställning. Vi vill framhålla att det inte är för sent att söka, vi prioriterar de sökande som har ingen eller låg utbildning, säger Ulf Larsson.

Läs mer om äldreomsorgslyftet på regeringens hemsida

Mer information om Uddevalla Vuxenutbildning

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00