Garvaremyrsvägen stängs av

Garvaremyrsvägen är just nu avstängd i höjd med järnvägsbron för all motortrafik samt för cyklister och fotgängare. Anledningen är att en granitmur vid Garvaremyrsvägen ska tas bort och en ny stödmur ska byggas.

Garvaremyrsvägen vid bron över järnvägen

Garvaremyrsvägen är avstängd för all trafik, cyklister och gående.

Arbetet kommer att pågå under cirka en månads tid då avstängningen kommer att vara kvar.

- Vi kommer att ta ned stora granitblock. Blocken har börjat trilla isär och vi måste åtgärda detta eftersom det utgör en stor fara, muren riskerar att rasa och det är tunga stenblock, säger Staffan Olsson, gatuingenjör.

Gående, cyklister och alla övriga trafikanter hänvisas till Tureborgsbron för passage till eller från centrum. Garvaremyrsvägen är normalt stängd för genomfartstrafik.

Avstängningen kommer att vara under cirka en månad.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00