Äventyr i centrum på Kärrs förskola

På Kärrs äventyrsförskola i Ljungskile är lärande och upplevelser tätt sammanknutna. Där bygger pedagogerna sin undervisning på fantasi, samarbete och problemlösning utifrån den så kallade äventyrspedagogiken. Den 19 maj utförde de äldsta barnen på förskolan sitt avslutande äventyrsuppdrag när de skulle hjälpa landet Kärrlandia att få tillbaka sina stulna färger.

Äventyr, upplevelser och magi ramar in lärandet på Kärrs äventyrsförskola.

Äventyr, upplevelser och magi ramar in lärandet på Kärrs äventyrsförskola.

Kärrs äventyrsförskola har arbetat utifrån äventyrspedagogiken ända sedan förskolan startade 2011. Då hade flertalet pedagoger på förskolan läst högskolekurser i ämnet med Luleå tekniska högskola. Nu är äventyrspedagogiken ett etablerat verktyg och förhållningssätt för alla på förskolan, även om många av de ursprungliga äventyrspedagogerna har flyttat till andra förskolor.

Den gemensamma utgångspunkten för äventyrspedagogiken på Kärrs förskola är fantasilandet Kärrlandia. Landet, som ligger i en naturskön skogsbacke en liten bit ifrån förskolan, befolkas av magiska djur och sagoväsen, där vissa väsen kan förflytta sig mellan världarna för att be barnen om hjälp eller dela ut uppdrag. Uppdragen utgår oftast ifrån aktuella läroplansmål inom exempelvis matematik, språk, natur och teknik, socialt samspel eller måltidspedagogik.

- När vi gick högskoleutbildningen skapade vi Kärrlandia och de magiska platser, föremål och varelser som finns där. Äventyren och uppdragen förändras sedan över tid, och det krävs en del tid till att få ett äventyr att hänga ihop logiskt, och till att förbereda det praktiska, säger Maarit Vaarainkorpi, en av äventyrspedagogerna. Men pedagogiken ger unika möjligheter för oss att utnyttja naturen för upplevelser och för barnen att lära sig på ett sätt som känns meningsfullt och som skapar ett stort engagemang.

Den 19 maj genomförde de blivande skolbarnen på Kärr sitt sista äventyr på förskolan: actionäventyret. Äventyrets uppdrag var att barnen skulle hjälpa varelserna i Kärrlandia att återfå de färger som De Färglösa stulit från dem. När barnen kom ut i skogen upptäckte de fyra fastkedjade behållare med färg, och att vättens mössa blivit helt vit. Barnens uppdrag var nu att få fram den fyrsiffriga kod som behövdes för att låsa upp färgerna och ge dem tillbaka till Kärrlandia. Genom att lösa olika deluppdrag, som handlade om samarbete, klurighet och kunskaper om siffror, antal, färger och former lyckades barnen till sist hitta siffrorna till koden och återlämna färgerna.

- De äldsta barnen är ju väl bekanta med Kärrlandia och de varelser som bor där, säger Maarit. Vi har äventyr redan med de yngsta barnen, men då kanske vi använder oss av Babblarna istället för drakar och vättar. Fokus är ändå att lära genom problemlösning och delaktighet, men i ett sammanhang som passar barnens ålder.

Läs mer om Kärrs äventyrsförskola

För mer information, kontakta gärna:

Malin Hedlund Ternander
Rektor
Telefon 0522- 69 51 87

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00