Föräldrastöd och familjerådgivning i pandemitider

Under tider av oro och stress kan påfrestningar i familjerelationer öka. En del av kommunens förebyggande gruppverksamheter är fortfarande stängda, men övrigt stöd och rådgivning för föräldrar och par pågår som vanligt.

Mamma som kramar ett barn

Under den pågående coronapandemin finns förebyggande föräldrastöd och familjerådgivning inom följande områden:

Familjeförskolan

Familjeförskolan finns för dig som är gravid eller nybliven förälder med behov av ett extra stöd under den första tiden.
Läs mer om Familjeförskolan.

Öppna förskolan

Öppna förskolans öppna grupper är fortsatt stängda, men personalen finns på plats och det går bra att ringa dem för stöd och rådgivning samt även boka enskilda besök. De vänder sig till dig som är gravid eller förälder till barn i åldern 0-6 år. Läs mer om Öppna förskolan.

Föräldraresursen

Föräldraresursen finns tillgänglig för samtal via besök, telefonsamtal eller digitala möten via Teams. Föräldraresursen erbjuder råd och stöd till dig som är förälder till barn i åldern 6-18 år. Läs mer om Föräldraresursen.

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen finns tillgänglig för samtal via besök, telefonsamtal eller digitala möten via Teams. De erbjuder rådgivning för par. Läs mer om Familjerådgivningen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00