Vård- och omsorgsboenden tar emot besökare ute

Med start denna vecka får nära och kära besöka sina anhöriga på vård- och omsorgsboenden runtom i kommunen. Under ordnade former tillåts besök utomhus med hjälp av skyddande skärm med plexiglas alternativt användande av visir, och på minst två meters avstånd mellan varandra.

En kvinna sitter vid ett bord bakom en plexiglasskärm och två kvinnor sitter på andra sidan skärmen, trädgårdsgrönska runtom.

Besökare kan träffa anhöriga bakom plexiglasskärm. Här syns enhetscheferna Anna Vinblad, Rufa Abassi och Marita Holm vid Rosenhälls vård- och omsorgsboende.

Det har gått nästan tre månader sedan besöksförbud infördes på kommunens vård- och omsorgsboenden som en förebyggande åtgärd för att undvika smittspridning av coronaviruset. Nu tillåts besök utomhus, under förutsättning att man ringer vård- och omsorgsboendet och förbokar sitt besök - och att man är frisk i övrigt. Maximalt två besökare får komma vid varje besök.

- Det känns fantastiskt bra att vi kan erbjuda detta nu, många saknar sina anhöriga. Nu startar vi med 30-minutersbesök. Vi tror att det är väldigt många som vill komma hit nu inledningsvis och vi vill att så många som möjligt ska få möjlighet att träffa sina anhöriga, säger Marie Kinnsjö Jansson, enhetschef Kilbäckens vård- och omsorgsboende.

På Kilbäckens vård- och omsorgsboende löser man besöken via en terrassdörr, där ett bord med plexiglasskiva placeras i dörröppningen. På så sätt kan den boende sitta inomhus med de anhöriga precis utanför, på innergården. Denna lösning kan fungera bra för de boende som har demenssjukdom, då även personal behöver finnas i närheten i samband med besöket.

Plexiglasskivan är flyttbar och kan också placeras på ett bord ute. I vissa fall kan besökare få möta sina anhöriga utomhus utan plexiglasskiva under förutsättning att man håller minst två meters avstånd till varandra och att besökaren använder visir framför ansiktet. Både plexiglasskärmar och visir som används vid besöken spritas av efter varje användning.

Alla vård- och omsorgsboenden har olika förutsättningar för hur besöken kan genomföras – och olika lösningar. På Rosenhäll har ett partytält kommit upp ute, med en plexiglasskärm i mitten och bord och stolar på var sin sida om skärmen. Inledningsvis tillåts bokade besök mellan måndag till torsdag, och cirka 15-20 minuter per besök.

- Vi ska utvärdera upplägget efter första veckan, men det känns roligt att komma igång nu, många längtar efter att få träffas. Vid besöken berättar vår aktivitetssamordnare om vad som gäller för att kunna hålla besöket säkert, säger Anna Vinblad, en av fyra enhetschefer på Rosenhälls vård- och omsorgsboende.

Exakt hur långa besök som tillåts och under vilka tider och dagar det kan genomföras är upp till varje enskilt vård- och omsorgsboende att bestämma. Det beror bland annat på personalens arbetssituation i övrigt.

- Besöken utformas utifrån individens behov och verksamhetens förutsättningar att kunna genomföra detta på ett säkert sätt, så att vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer, säger Edina Cehic, sektionschef socialtjänsten.

Besöksförbud från den 11 mars på vård- och omsorgsboende »

En kvinna sitter innanför dörröppning vid ett bord med en plexiglasskiva, och en man sitter utanför dörröppningen.

På Kilbäckens vård- och omsorgsboende kan besökare sitta utomhus och möta sin anhörig som kan sitta inomhus. Här syns enhetscheferna Marie Kinnsjö Jansson och Roger Andreasson.

En kvinna sitter vid ett bord med flyttbar plexiglasskiva, och en man sitter på andra sidan, de vinkar till varandra.

Plexiglasskivan är flyttbar och kan sättas vid ett bord utomhus.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00