Försvarsutbildarna Uddevalla Ungdom får årets demokratipris

Uddevalla kommuns demokratipris 2020 går till Försvarsutbildarna Uddevalla Ungdom. Priset delades ut av kommunfullmäktiges ordförande Elving Andersson under fullmäktiges sammanträde idag onsdag.

Pristagarna står i Agnebergs aula tillsammans med representanter från kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges ordförande Elving Andersson delade ut demokratipriset till Albin Jonasson Svärdsby, Matilda Ostwald och Christian Skogstad som representerade Försvarsutbildarna Uddevalla Ungdom. På bilden syns även Louise Åsenfors och Christina Nilsson. (Klicka för större bild)

Kommunfullmäktiges demokratiberedning har beslutat att demokratipriset ska gå till Förvarsutbildarna Uddevalla Ungdom med följande motivering:

”För deras insatser för att ge ungdomar med olika bakgrund en bra och givande sysselsättning på lika villkor och där personlig utveckling, självständighet och förmåga till problemlösning sätts i centrum. Verksamheten handlar om att ge insikter och kunskap om samhällets krisberedskap och försvar, och att kunna ta ansvar för både sig själv och andra under varierande omständigheter. Genom utbildning stärker man individens och samhällets förmåga att hantera civila och militära kriser i Sverige och i världen och stärker grundläggande världen som demokrati och rättvisa, yttrande- och tryckfrihet, fred och frihet och mänskliga rättigheter.”

Demokratipriset består av ett diplom samt 10 000 kronor.

Uddevalla kommuns demokratipris utdelas årligen för att uppmärksamma och belöna en enskild person eller personer, förening eller annan grupp som på ett utmärkande sätt värnar om demokrati, mänskliga rättigheter och/eller motverkar olika former av diskriminering i Uddevalla. Allmänheten har under våren haft möjlighet att nominera pristagare.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00