Brattåsberget vid Lelångevägen ska säkras

Nu har arbetet startat med att säkra Brattåsberget. Lösa stenblock som ligger vid bergskrönet ska lyftas bort och det nät som sitter förankrat längsmed berget ska kontrolleras. Arbetet kan innebära nedsatt framkomlighet för trafikanter på Lelångevägen.

Bild på Brattåsberget med Brattåsverket

Brattåsberget ska säkras längs Lelångevägen.

Arbetet med Brattåsberget beräknas pågå cirka 3 veckor framöver.

- Vi ska lyfta ned lösa stenblock uppe på bergskrönet med vajer och kran, sedan ska vi sätta upp ett nytt fångstnät på krönet. Vi ska även kontrollera det befintliga nät som sitter längsmed bergväggen, säger Anders Löfström, projektledare samhällsbyggnad.

Lelångevägen kommer under tiden som arbetet pågår att vara öppen som vanligt, men framkomligheten kan påverkas då ena körfältet kan behöva stängas av vid vissa moment. Gående och cyklister kommer att kunna passera området under tiden arbetet pågår.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00